MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI
V OBLASTI IZOLACE POTRUBÍ
MEIZO FASÁDNÍ PROFILY

Do této kategorie patří fasádní dekorativní prvky z minerální vaty ve formě říms, šambrán, atikových profilů a podobně. Výrobky jsou určeny k estetickému a funkčnímu členění zateplených fasád budov - ETICS. Díky třídě hořlavosti A1, resp A2, lze použít tento výrobek pro fasády s požadavkem na požární odolnost. Unikátní je i systém montáže, kde profil není pouze přimontován k fasádě, ale je přímo funkční součástí konstrukce. Fasádní profily lze aplikovat na všechny síly izolantů, tvar římsy možno vyrobit dle přání zákazníka individuálně.